Radiologia - stomatologiczna pracownia RTG i tomografia komputerowa

Oferujemy nowoczesne techniki diagnostyczne oraz wykonujemy wiele rodzajów zdjęć o najwyższej jakości cyfrowej, wysokiej rozdzielczości oraz przy znikomej dawce promieniowania.

W naszej pracowni RTG wykonujemy wiele rodzajów badań diagnostycznych, w tym:

  • zdjęcia pantomograficzne (panoramiczne)
  • tomografię wolumetryczną
  • badania tomograficzne
  • obrazowanie twarzoczaszki w formacie 3D
  • badania pod kątem laryngologicznym (zdjęcia zatok)

Prawidłowa diagnostyka radiologiczna jest bardzo ważnym krokiem efektywnego procesu leczenia stomatologicznego. Diagnostyka trójwymiarowa pozwala ocenić bardzo szczegółowe struktury anatomiczne oraz niewidoczne na innych zdjęciach zmiany chorobowe w obrębie zębów i twarzoczaszki. Dzięki temu zdjęcia RTG oraz tomografia stomatologiczna CBCT gwarantują bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze zabiegi stomatologiczne, szczególnie implantologiczne. W naszym centrum stomatologicznym posiadamy nowoczesny sprzęt i wykwalifikowany do jego obsługi personel, który indywidualnie zaopiekuje się każdym z Państwa. Wszystkie wyniki przekazujemy pacjentom a płycie CD zaraz po badaniu.

Wykonujemy również zdjęcia na zlecenie innych gabinetów laryngologicznych, stomatologicznych itp.

W naszym zakładzie każde zdjęcie zrobisz szybko i bez kolejek! Zapraszamy

Cennik

RTG pantomograficzne (panoramiczne)

 

100 zł

Tomografia stomatologiczna 3D

 

300 zł

Tomografia laryngologiczna 3D

 

300 zł

Radiologia - dodatkowe informacje dla pacjentów

Zdjęcia pantomograficzne (panoramiczne)

Zdjęcia pantomograficzne (popularnie zwane panoramicznymi) są podstawowym obrazem diagnostycznych w stomatologii. Ten typ obrazowania umożliwia jednoczesną wizualizację całego uzębienia, kości szczękowych i przyległych struktur na jednym obrazie (w tym części zatok pacjenta). Pomimo faktu, że ma mniejszą dokładność niż obrazy zębów pojedynczych, pozwala na ogólną ocenę uzębienia i jest bardzo przydatne w procesie diagnozy, planowania leczenia oraz oceny jego wyników. Na podstawie tego zdjęcia możemy przeprowadzić konsultację i przedstawić plan leczenia już w trakcie pierwszej wizyty, oceniając m.in. stan zębów, kości, zatok oraz obecność ognisk zapalnych, nieprawidłowości, ubytków w uzębieniu czy zębów zatrzymanych. W naszej pracowni RTG gwarantujemy cyfrowy obraz rentgenowski o najwyższej jakości i minimalnej dawce promieniowania. Wyniki są widoczne natychmiast, a każdy pacjent dostaje je na płycie CD.

Przebieg badania

Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta bezbolesnym, nieuciążliwym i bezpiecznym badaniem, trwającym kilka minut.

Tomografia komputerowa 3D CBCT (stożkowa) – szybko, bez kolejek

Stożkowa tomografia komputerowa (CBCT) to specjalny typ sprzętu rentgenowskiego stosowanego w stomatologii, w przypadku, gdy podstawowe techniki diagnostyczne takie jak zdjęcia wewnątrzustne lub zdjęcia pantomograficzne są niewystarczające do prawidłowego zdiagnozowania stanu uzębienia pacjenta. Lekarz może zastosować tę technologię do wytworzenia bardzo szczegółowych, wysokiej jakości, trójwymiarowych obrazów 3D zębów, tkanek miękkich, szlaków nerwowych i kości w pojedynczym skanowaniu. Promień rentgenowski jest przenoszony wokół pacjenta w celu uzyskania dużej ilości obrazów, z których tworzony jest widok 3D. Pojedyncze skanowanie daje szeroki wachlarz rzutów i kątów, którymi można obracać w celu uzyskania pewniejszej oceny. Główną zaletą CT jest możliwość jednoczesnego zobrazowania kości oraz tkanek miękkich. Wykorzystywane przez nas urządzenia zapewniają informacje wizualne dotyczące anatomii całej czaszki. Pozwalają również na diagnostykę kości szczęki i zatok pod kątem laryngologicznym. Rezultatem wykonywania tomografii komputerowej jest lepsza diagnoza i planowanie leczenia oraz większa świadomość pacjenta w trakcie leczenia. Powoduje to lepszą współpracę między lekarzem a pacjentem i łatwiejszą akceptację proponowanego leczenia. Taki typ obrazowania jest szczególnie wykorzystywany i zalecany przy planowaniu zabiegów implantologicznych i chirurgicznych w obrębie jamy ustnej.

Przygotowanie do badania

Procedura ta nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie powinno się mieć na sobie metalowych przedmiotów, w tym biżuterii, okularów czy protez, ponieważ może to zaburzyć prawidłowe działanie tomografu. W przypadku bycia lub możliwości zajścia w ciąże należy poinformować o tym lekarza.

Przebieg badania

Skanowanie CBCT jest dla pacjenta bezbolesne, nieinwazyjne i bardzo dokładne. Czas trwania badania to kilka minut, po których od razu mamy cyfrowy obraz do analizy. Promieniowanie w przypadku tomografii komputerowej jest niewiele większe niż w przypadku podstawowych zdjęć RTG.

Urządzenia wykorzystywane w naszej pracowni RTG to najnowocześniejszy sprzęt w okolicy Opola. Zapraszamy pacjentów z całego województwa opolskiego i nie tylko.

Zarezerwuj wizytę

tomografia komputerowa i rentgen

ul. Młyńska 2
47-300 Krapkowice

+48 601 505 334
+48 77 407 80 30